شروع آموزش نرم افزارهای (مکانیک)

شروع آموزش نرم افزارهای (مکانیک)درمجتمع آموزشی نخبگان

Ansys 11 نرم افزاری جهت انجام عملیات آنالیز و تحلیل تنش در فرآیند المان


 CATIA  نرم افزار قدرتمند مدلسازی در زمینهCAD/CAM/CAE


 Carrier  نرم افزار طراحی سیستم های حرارتی-برودتی و تهویه مطبوع ساختمان ها


 FLUENT  نرم افزار مدلسازی جریانهای 2 بعدی و 3 بعدی و دینامیک سیالات 
محاسباتی

 Caesar  نرم افزار تحلیل و طراحی لوله کشی

/ 0 نظر / 16 بازدید