برگزاری کلاس های آمادگی آزمون نظام مهندسی (معماری)

برگزاری دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی معماری در مجتمع آموزشی نخبگان

آزمون ورود به حرفه مهندسی پایه ٣ معماری

در دو بخش

طراحی و نظارت شامل دروس جزئیات اجرایی و روش اجرا

طراحی معماری

/ 0 نظر / 50 بازدید