پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

برگزاری کلاس های آمادگی آزمون نظام مهدسی برق

برگزاری کلاس های آمادگی آزمون نظام مهندسی درمجتمع آموزشی نخبگان (مبحث سیزدهم) آسانسور پله برقی روشنایی نصب خازن کابل ها سیستم های جریان ضعیف طول دوره:۶٠ساعت
/ 0 نظر / 14 بازدید